Τμήμα Γεωλογίας
Προσωπικό

Ε.ΔΙ.Π.

Διπλάρου Θεώνη | Ε.ΔΙ.Π. |  Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής |  2610 996161

Διπλάρου Θεώνη

Διπλάρου Θεώνη

Βαθμός: Ε.ΔΙ.Π.
Τομέας: Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής
Γραφείο: 115
 2610 996161 |  diplarou_at_upatras.gr

Κοτζαμανίδη Ειρήνη | Ε.ΔΙ.Π. |  Ορυκτών Πρώτων Υλών |  2610 997597

Κοτζαμανίδη Ειρήνη

Κοτζαμανίδη Ειρήνη

Βαθμός: Ε.ΔΙ.Π.
Τομέας: Ορυκτών Πρώτων Υλών
Γραφείο: 206
 2610 997597 |  ikotza_at_upatras.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Παληάτσας Δημήτριος | Ε.ΔΙ.Π. |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής |  2610 997205

Παληάτσας Δημήτριος

Βαθμός: Ε.ΔΙ.Π.
Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
Γραφείο: Εργαστήριο Σεισμολογίας
 2610 997205 |  palidim_at_upatras.gr

Παρασκευόπουλος Παρασκευάς | Ε.ΔΙ.Π. |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής |  2610 997 209

Παρασκευόπουλος Παρασκευάς

Βαθμός: Ε.ΔΙ.Π.
Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
Σύντομο Βιογραφικό: Γεωλόγος
Γραφείο: Εργαστήριο Σεισμολογίας
 2610 997 209 |  2610 990639 |  paris_at_upatras.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Πετρούνιας Πέτρος | Ε.ΔΙ.Π.

Πετρούνιας Πέτρος

Πετρούνιας Πέτρος

Βαθμός: Ε.ΔΙ.Π.
Ερευνητική Δραστηριότητα:

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9725-3973

Σερπετσιδάκη Άννα | Ε.ΔΙ.Π. |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής |  2610 997207

Σερπετσιδάκη  Άννα

Σερπετσιδάκη Άννα

Βαθμός: Ε.ΔΙ.Π.
Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
Σύντομο Βιογραφικό: Γεωλόγος
Γραφείο: Εργαστήριο Σεισμολογίας
 2610 997207 |  2610 990639 |  annaserp_at_upatras.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Σιμώνη Ελένη | Ε.ΔΙ.Π. |  Τμήμα Γεωλογίας |  2610 997 716

Σιμώνη  Ελένη

Σιμώνη Ελένη

Βαθμός: Ε.ΔΙ.Π.
Τομέας: Τμήμα Γεωλογίας
Γραφείο: 222
 2610 997 716 |  2610 997944 |  hsimoni_at_upatras.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Σκυλοδήμου Χαρά | ΕΔΙΠ

Σκυλοδήμου Χαρά

Βαθμός: ΕΔΙΠ
|  hskilodimou_at_upatras.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Στεφανόπουλος Παναγιώτης | Ε.ΔΙ.Π. |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής |  2610 962 920

Στεφανόπουλος  Παναγιώτης

Στεφανόπουλος Παναγιώτης

Βαθμός: Ε.ΔΙ.Π.
Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
Γραφείο: 108
 2610 962 920 |  2610 997300 |  stefanop_at_upatras.gr

Σύντομο Βιογραφικό