Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Το Τμήμα
  • Διοίκηση Τμήματος

Διοίκηση Τμήματος

Όργανα Διοίκησης

Πρόεδρος Τμήματος: Παρασκευάς Ξυπολιάς, Καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος: Ευθύμιος Σώκος, Καθηγητής

Υπεύθυνοι Ερευνητικών Τομέων:
Ορυκτών Πρώτων Υλών: Δημήτρης Παπούλης, Καθηγητής
Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής: Σωτήρης Κοκκάλας, Καθηγητής
Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής: Νικόλαος Δεπούντης, Επίκ. Καθηγητής

Συνέλευση του Τμήματος:
Εκτός από τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και εκπροσώπους (και αναπληρωματικά μέλη αυτών) του Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών φοιτητών (Τρέχουσα Σύνθεση)

Ετικέτες: Το τμήμα