Τμήμα Γεωλογίας

Βιβλιοθήκη

Το Τμήμα στον πρώτο όροφο του κτηρίου του Βιβλιοθήκη - Αναγνωστήριο. Ο χώρος καλύπτεται από το ασύρματο δίκτυο του Πανεπιστημίου και διαθέτει ικανό αριθμό βιβλίων, που συνεχώς αυξάνεται. Σύμφωνα με την τελευταία καταγραφή, οι φοιτητές μπορούν στη Βιβλιοθήκη-Αναγνωστήριο του Τμήματος να έχουν πρόσβαση στα ακόλουθα:

Ετικέτες: Το τμήμα