Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Έναρξη διδασκαλίας το πλαίσιο του μαθήματος "Εφαρμοσμένη Υδρογεωλογία"
Εκπαίδευση

Έναρξη διδασκαλίας το πλαίσιο του μαθήματος "Εφαρμοσμένη Υδρογεωλογία"

Προς τους φοιτητές του τρίτου έτους,
Το μάθημα της Εφαρμοσμένης Υδρογεωλογίας θα γίνει την Πέμπτη 6/10/2022 στις 14:00 -16:00 (μόνο η θεωρία του μαθήματος). Το εργαστήριο θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα 13/10/2022 και θα σας ανακοινωθούν οι ομάδες των εργαστηρίων, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν στο αντίστοιχο μάθημα στο Eclass.

Η διδάσκουσα,
Ζαγγανά Ελένη

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Προπτυχιακές σπουδές